Regulamin konkursu

Regulamin Konkursu Miss i Mister Województwa Świętokrzyskiego           

 

I.  POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Organizatorem konkursu Miss i Mister Województwa Świętokrzyskiego jest Euro media zwana dalej Organizatorem .
 2. Partnerem konkursu mogą zostać osoby prawne lub fizyczne, które zawrą stosowne umowy współpracy.
 3. Nazwa lub znaki firmowe konkursu mogą być użyte wyłącznie przez podpisanie odpowiedniej umowy z Organizatorem.
 4. Decyzje organizatora i jury są ostateczne i nie mogą być zaskarżane w odrębnym trybie. Organizator konkursu obowiązany jest zapoznać uczestniczki/uczestników konkursu z niniejszym regulaminem. Uczestniczka po zapoznaniu się z regulaminem potwierdza to w formie pisemnej.

 

II. ZASADY ORGANIZACJI KONKURSU

 

 1. Regionalny konkurs Miss i Mister Województwa Świętokrzyskiego ma charakter konkursu otwartego dla wszystkich zgłaszających się kandydatek/kandydatów, jeżeli odpowiadają wymaganiom określonym w niniejszym regulaminie. Na casting zapraszane są te kandydatki/kandydaci, którzy wypełnili formularz znajdujący się na stronie internetowej Organizatora - www.miss.kie.pl a także kandydatki, które stawiły się na casting ogłoszony na stronie Organizatora.
 2. W toku konkursu wyłonione następujące tytuły:

 Miss Nastolatek Województwa Świętokrzyskiego  - wiek 15-18

 Miss Województwa Świętokrzyskiego  -  wiek 18-27 lat

 Mister Województwa Świętokrzyskiego  - wiek  17 - 27 lat

Wicemiss I,II, III, Miss Internetu, Miss Talent, Miss Publiczności, Wicemister, Mister Publiczności

 

 1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ustalania dodatkowych tytułów. Wyłoniona kandydatka/i/ci reprezentować będą Kielce i Województwo Świętokrzyskie w Ogólnopolskich Konkursach Piękności oraz konkursie międzynarodowym

 

III. PRZEBIEG KONKURSU

 

 1. Kwalifikacje do konkursu:
 2. Kwalifikacje do konkursu przeprowadza Organizator za pośrednictwem castingu.
  1. Na casting zapraszane są kandydatki, które wyraziły chęć wzięcia udziału w konkursie za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie Organizatora lub stawiły się na Casting wg ogłoszenia na stronie Organizatora.
  2. Organizator dopuszcza możliwość organizacji dodatkowych castingów.
  3. O liczbie kandydatek biorących udział w ścisłym finale Miss i Mister Województwa Świętokrzyskiego decyduje Organizator.

 

 1. Okres przygotowawczy:
  1. Kandydat/ka zakwalifikowana/y do Finału konkursu Miss i Mister Województwa Świętokrzyskiego zobowiązana/y jest podpisać i przestrzegać umowę na udział w konkursie.
  2. Z momentem podpisania umowy , Kandydat/ka jest zobowiązana do podporządkowania się harmonogramowi przygotowań określonemu przez Organizatora w szczególności udział we WSZYTKICH próbach przygotowujących do Wielkiej Gali Finałowej.
   1. Nieobecność podczas działań poprzedzających gale podejmowanych przez Organizatora tj. sesje fotograficzne, próby choreograficzne, testy, atrakcje promocyjne grozi dyskwalifikacją z konkursu oraz konsekwencjami finansowymi zapisanymi w umowie zawartej pomiędzy Kandydatką a Organizatorem.
   2. W  okresie poprzedzającym Wielka Galę Finałową  Kandydatka jest zobowiązana  do  zachowania  szczególnej dbałości o zdrowie  i wizerunek oraz do wspierania działań podejmowanych przez Organizatora.

 

IV. FINAŁ

 

 1. Finał regionalnego konkursu Miss i Mister Województwa Świętokrzyskiego ustalany jest przez Organizatora.
 2. Finał konkursu poprzedzają spotkania skoordynowane przez Organizatora: próby choreograficzne, sesje fotograficzne    i wydarzenia promocyjne.
 3. Jury powołane przez Organizatora wyłoni laureatki konkursu podczas Gali Finałowej.

 

V. PO FINALE

 

 1. Finalistki i laureatki konkursu są zobowiązane do przestrzegania wszystkich punktów Umowy zawartej z Organizatorem do czasu jej wygaśnięcia.
 2. Finalistki i laureatki  konkursu  są  zobowiązane  do  uczestnictwa  we  wszystkich  imprezach  organizowanych  przez  Organizatora  lub podmiot współpracujący z Organizatorem.
 3. Finalistki i laureatki konkursu są zobowiązane do udziału w sesjach, wywiadach i innych formach promocji konkursu i partnerów konkursu na mocy umów zawartych z Organizatorem a podmiotami partnerskimi.
 4. Finalistki i laureatki konkursu nie mogą bez zgody Organizatora udzielać wywiadów, uczestniczyć w imprezach i promować się jako finalistki bądź też laureatki konkursu bez zgody Organizatora.

 

VI. JURY

 

 1. Wyboru kandydatek/ów kwalifikacji castingowych dokonuje Jury i Organizator.
 2. W sprawach spornych decydującym jest głos Przewodniczącego Jury.

 

VII.  NAGRODY

 

 1. Miss Województwa Świętokrzyskiego: korona (przechodnia), szarfa tytułowa.
 2. Miss Nastolatek Województwa Świętokrzyskiego: korona (przechodnia), szarfa tytułowa.
 3. Mister Województwa Świętokrzyskiego szarfa tytułowa.
 4. I, II i III Wicemiss oraz I, II, i III Wicemiss Nastolatek: szarfa tytułowa.
 5. Inne tytuły komplementarne – szarfa tytułowa.

 

VIII. NAGRODY POZAREGULAMINOWE

 

Organizator przewiduje przyznanie nagród nie objętych zasadami regulaminu. Nagrody te będą przydzielone laureatkom i finalistkom na zasadach uzgodnionych przez Organizatora z fundatorami nagród.

Aktualności

Chcecie być na bieżąco co się dzieje u nas w konkursie?
Zapraszamy do polubienia naszych fan page.

Ornament

Zostań sponsorem

Zapraszamy firmy i organizacje

 • Niecodzienna i oryginalna REKLAMA
 • Jedno z najważniejszych wydarzeń eventowych w woj. świętokrzyskim
 • Bardzo POZYTYWNE postrzeganie marki w PRESTIŻOWYM otoczeniu
 • Ogromne zainteresowanie publiczności i MEDIÓW
 • Ponad 700 osób na widowni
 • PROMOWANIE marki w otoczeniu piękna i elegancji
Zostań sponsorem: baner 1
Zostań sponsorem: baner 2

W sprawie współpracy oraz dostępnych pakietów partnerskich prosimy i kontakt:

692 250 180
e.media@wp.pl

Patronat medialny